Erfgoed Museum Asse

Project door Agilas vzw

Romeinse pottenbakker in zijn atelier

© Foto: Kristine Magerman, Agilas vzw.

Erfgoed Museum Asse (EMA)

Het museum bevat drie ruimtes: een onthaalruimte waar ook tijdelijke tentoonstellingen kunnen georganiseerd worden, een gedeelte over het Romeinse verleden van Asse (gerealiseerd door Agilas) en een gedeelte over de geschiedenis van het Oud Gasthuis (gerealiseerd door Ascannia).

In het gedeelte over het Romeinse verleden worden een aantal artefacten tentoon gesteld die in Asse werden opgegraven. Ze illustreren de belangrijke rol die Asse speelde in deze uithoek van het Romeinse rijk. In het gedeelte over het Oud Gasthuis wordt o.m. een gedeelte van de oude apotheek opnieuw tot leven gebracht.

Agilas vzw

Agilas vzw is de archeologische vereniging in Asse (België) die zich vooral bezighoudt met het opsporen, het opgraven, het veilig stellen en het bekend maken van het archeologisch erfgoed in de gemeente Asse en omgeving. Dit gebeurt onder meer door het houden van veldprospecties, het uitvoeren van opgravingen, het bewaren van de vele vondsten in een erfgoeddepot, de organisatie van lezingen en tentoonstellingen en de publicatie van de opgravingsresultaten.

www.agilas.be

Winkelwagen